ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ В GREEN ENERGY NETWORK
ВЕИ Каталог Новини Приеха таксите за гаранции за произход на "зелената" енергия
Приеха таксите за гаранции за произход на "зелената" енергия

зелени сертификатиПравителството прие тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници. Тя обединява в един документ досегашните тарифи за такси, събирани от агенцията, информират от правителствената информационна служба.

Съгласно разпоредбите на Закона за енергията от възобновяеми източници на АУЕР се възлага функцията да издава гаранции за произход на енергията от възобновяеми източници (ВИ). Тези гаранции се издават въз основа на заявление от производителя, независимо дали той подлежи на лицензиране по Закона за енергетиката.

Една гаранция за произход се издава за стандартно количество от 1 MWh енергия от ВИ. Заявлението се подава в агенцията след изтичане на календарния месец, в който е произведена енергията, но не по-късно от 10 месеца след това. То може да бъде за произведената енергия от възобновяеми източници през един или повече календарни месеци.

Таксата за заявление за издаване на гаранции за произход на енергията от ВИ ще бъде 50 лева, без да се прави диференциация за различните производители, вида и количеството на енергията (електрическа, топлинна и за охлаждане).

 
 
Aleksandar ShenkovВЕИ КАТАЛОГ – Слънчеви колектори – Пловдив, 4.7 out of 5 based on 1237 rating