ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ В GREEN ENERGY NETWORK
ВЕИ Каталог Новини До 2020 г. България може да постигне 25% дял на ВЕИ в крайното потребление
До 2020 г. България може да постигне 25% дял на ВЕИ в крайното потребление

biomasaДо 2020 г. България може да постигне дял на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в крайното енергийно потребление от 25-26%, каза на кръгла маса Петко Ковачев от Института за зелени политики, цитиран от БТА. Заложените цели за страната до 2020 г. предвиждат дял от 16 на сто.

От Института за зелени политики са изчислили, че до 2050 г. 100% от енергийното потребление в страната може да се задоволява от ВЕИ.

България има достатъчно ресурси за производство на енергия от биомаса и от отпадъци, според Ковачев. За развитието на ВЕИ в България обаче е необходимо да се прекрати моделът с единствен купувач - НЕК и да се подобрят текстовете в редица закони - за ВЕИ, за управление на териториите, за кооперациите, за местните данъци и такси, за горите, за етажната собственост, както и търговският, посочи той.

Сред "спирачките" за инвестиции в сектора той посочи корупционните практики, липсата на регионална политика и на активност сред ВЕИ асоциациите. Рискът, който трябва да се отчете, са и климатичните промени, тъй като след 10-15 години България вече ще има климата на Гърция, твърди Ковачев.

Биомасата ще играе важна роля в бъдещия енергиен микс, каза на кръглата маса заместник-посланикът на Германия у нас Дитрих Бекер.

По думите му биомасата не е устойчив източник на енергия, тъй като резултатите от използването й зависят от доброто управление и подходящото законодателство. Важно е правителството да създаде правила и подходяща рамка за инвестиции в сектора, каза на кръглата маса и проф. Франкщ Шолвин от Германския изследователски център за биомаса.

 
 
Aleksandar ShenkovВЕИ КАТАЛОГ – Слънчеви колектори – Пловдив, 4.7 out of 5 based on 1237 rating